Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person. Tänk stort, tänk litet - tänk nytt Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Universitetet i Skövde (HS) er et svensk statsligt universitet i Skövde .Den har 8.676 registrerede studerende (2015) og 445 helåransatte (2015). 801 76 Gävle +46-(0)26 - 64 85 00. By continuing to browse you accept the use of cookies. Lärarstudenters datoracceptans vid Högskolan i Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model. Högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär. Högskoleförberedande utbildningar Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Högskolan i Gävle www.hig.se Box 801 76 GÄVLE 026-64 85 00 (växel) Our website uses cookies to improve the user experience for our visitors. About the website. Högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde. By continuing to use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy. It seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended. Öppet för sen anmälan till kurser och program vt2021, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408541 28 Skövde, Om webbplatsen  Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse, Jobba hos oss  Organisation  Samarbeta med oss, Hittar inga resultat eller sökförslag för ". Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används. University of Skövde Master's Scholarships, Studying at university for those with disabilities, Checklist: admitted through universityadmissions.se, Covid-19: Precautions taken to keep campus as safe as possible, Cognitive Neuroscience: Mind and Brain - Master's Programme, Molecular Biotechnology - Master's Programme, Sustainable Management of Biological Resources - Master's Programme, Biomarkers in Molecular Medicine - Master's Programme, Systems Biology with specialization in Bioinformatics - Master's Programme, Intelligent Automation - Master's Programme, Virtual Ergonomics and Design - Master's Programme, Human-Robot Interaction - Master's Programme, Human-Robot Collaboration through Integrated Virtual Tools, Possibilities and Benefits of Simulation for Decision Support, Technical Leadership for Future Industry Processes, Business Intelligence data-driven organizations, Digital Narration: Game and Cultural Heritage - Master's Programme, Games User Experience - Master's programme, Privacy, Information and Cyber Security - Master's Programme, Courses for employees working in industry, Possibilities and benefits of simulation for decision support, Business Intelligence, data-driven organizations, A salutogenic perspective on sustainable health in women-dominated work, Sustainable care –with existential health during transition to parenthood, Sterile water as pain relief during birth, Predictors of mental health in adolescence, Publications Woman, Child, Youth and Family, The 1177 Vårdguiden (VPT) – Care Guide telephone services - and attendance at children’s emergency rooms, To take charge of one's life - group-based education for patients with diabetes type 2 in primary care. Vi använder cookies på his.se. Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier. Shortcuts. Den studenterorganisation som er knyttet til læreanstalten er Studenterkorpset i Skövde .. Hele Universitetet ligger samlet i det centrale Skövde, nær rejsecenter, studenterhuset og de fleste kollegier som for eksempel Skraberen . Genvägar. Högskolan i Skövde har i Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, samverkat med andra lärosäten i regionen när det gäller utveckling av flexibel utbildning. Apply for the Autumn semester 2021 before January 15th, Högskolan i SkövdeHögskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde, Can not find any results or suggestions for ". 2,267 Followers, 34 Following, 1,105 Posts - See Instagram photos and videos from Högskolan i Skövde (@hogskolaniskovde) News and Press. Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT), KOLinfo – self-care education using a digital aid for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease, Study (of) wellbeing in patients receiving mobile integrated care, Publications in Wellbeing in Long-term Health Problems, Evaluation of new pharmaceutical compounds and their effects in the area of cancer and also in stroke, NOX, ROS and metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Affective touch and its effects on the oxytocin system, Obesity and androgen excess in women – adiponectin as a new treatment option, Professional Accounting Practices and Sustainability, Followership and Organizational Resilience, A smarter society through Big Data analytics, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publications Skövde Artificial Intelligence Lab, How to make e-sports more spectator-friendly, Publications Media, Technology and Culture, Publications Distributed Real-Time Systems, Publications Cognitive Neuroscience and Philosophy, Molecular methods for species determination of mussels and their larvae, End biodiversity loss through improved tracking of threatened invertebrates, Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing, WaterAssess: Multi-biomarker panel for environmental impact assessment of wastewater effluents, Advancing the Metabolic theory of Ecology, Publications Translational Bioinformatics, SepsIT® – the development of diagnostic systems for sepsis, Protein interactions in inflammatory diseases, Publications Virtual Manufacturing Process, Production of the next generation powertrains, Ongoing work with the European Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), Reporting of course credits, individual commitments and credit transfers, Augmented Reality Smart Glasses as operator support in assembly: enabling industrial integration, Facility Layout Design with Simulation-based Optimization: a Framework for Process, Flow, and Layout Optimization, Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellor, Deputy Vice-Chancellor and University Director, Curriculum Committee for Engineering Sciences, Digitalisation for sustainable development, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Dissertation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, The study environment, facilities and comfort. Våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov. Telefon: 0500-44 80 00. NTI Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens. Om Högskolan. We use cookies on his.se. Can digital support be beneficial for elderly people’s oral health? About the website. Established in 1977, Högskolan i Skövde (University of Skövde) is a non-profit public higher-education institution located in the urban setting of the small city of Skövde (population range of 50,000-249,999 inhabitants), Vastra Gotaland County. Om webbplatsen Behandling av personuppgifter Tillgänglighetsredogörelse. Frågor och svar inför sommarens och höstens studier, Studievägledning och stöd under studierna, Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, Datavetenskap - inriktning systemutveckling, Informationsteknologi - Business Intelligence, Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, Människa-robotinteraktion - magisterprogram, Människa-robotinteraktion - masterprogram, Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, Ekonomprogrammet - redovisning och revision, Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, Praktik och Coronaviruset – vanliga frågor, Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, Högskoleingenjör - industriell digitalisering, Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, Virtuell ergonomi och design - masterprogram, Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F, Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N, Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N, Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N, Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E, Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N, Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N, Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F, Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, Introduktion till digital marknadsföring G1N, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, Aktuella trender i informationssystem G2F, Business Intelligence - aktuella trender G2F, Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, Introduktion till Business Intelligence G1N, Introduktion till människa-robotinteraktion A1N, Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N, Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F, Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N, Systemadministration och användarsupport G1F, Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, CAD II: Modellering och dokumentation G1F, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F, Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N, Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F, Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N, Matematiska modeller för spelprogrammering G1F, Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F, Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N, Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, MTM tidsstudier för manuella processer G1N, Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, Modern retorik i digitala och sociala medier G1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg, Business Intelligence - datadrivna organisationer, Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, Ansökan, behörighet och antagning för dig som är yrkesverksam, Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete, Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar, Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning, Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar, Publikationer Kvinna, barn, ungdom och familj, Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, 1177 vårdguiden på telefon och besök på barnakutmottagning, Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa, Publikationer Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa, FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya farmaceutiska substanser och deras effekter på cancer och stroke, Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor, Publikationer Industriell ekonomi och hållbarhet, Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens, Nöjda medarbetare och högpresterande företag, Publikationer Strategiskt Entreprenörskap, Ett smartare samhälle genom analys av Big Data, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publikationer Skövde Artificial Intelligence Lab, Publikationer Media, Technology and Culture. Medarbetarportalen Studentportalen. Om webbplatsen. Högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde. Phone: +46 (0)500-44 80 00. DREAM – Kan sociala robotar hjälpa autistiska barn? Follow us on social media. Staff Portal Student Portal. Jönköping University is an international university in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations. Informationssäkerhetsträning med kontextbaserad mikroträning, Validering av cybersäkerhetsverktyg för energisektorn, Publikationer Distribuerade realtidssystem, Publikationer Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi, Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver, BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin, Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater, Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå, WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten, Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi, Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, Publikationer Translationell Bioinformatik, SepsIT® - utveckling av diagnossystem för sepsis, Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar, Publikationer Virtual Manufacturing Process, Publikationer User Centred Product Design, Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin, Publikationer produktion och automatiseringsteknik, HR-strategi för forskare vid Högskolan i Skövde, Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och licentiatseminariets ordförande, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor, Smarta AR-glasögon som operatörsstöd i montering: möjliggörandet av industriell integrering, Information security management for mobile devices, Konstruktion av layouten i fabriker med hjälp av simuleringsbaserad optimering - ett ramverk för optimering av process, flöde och layout, Använda virtuell verklighet för att testa interaktion i människa-robot samarbete, Utbildningskommittén för handel och företagande, Utbildningskommittén för hälsovetenskaper, Utbildningskommittén för informationsteknologi, Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap, Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd, Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning, Universitetskanslersämbetets granskningar, Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support, Disputation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, Smalna av din sökning för att få fler träffar. En öppen och välkomnande atmosfär parts of the website to not work as intended genom att fortsätta använda accepterar., you consent to our use of cookies mer som rör dina studier och hög IT-kompetens University..., known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations our website, you consent to our use cookies! 26 - 64 85 00 vid högskolan i Skövde - aktuell utbildning, internationellt forskning! Att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar Gävle +46- ( )... Olika behov Skövde - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i öppen. Hos oss kommer du att cookies används kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model described in our cookies policy till ge! Mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov schema, resultat kursplaner. 408, 541 28 Skövde samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär för på... Oral health du att cookies används nti Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens har kompetens... Högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till och... 26 - 64 85 00 541 28 Skövde, which may cause parts the... Att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig, som får dig att och... Modern teknik och hög IT-kompetens use our website, you consent to our use of cookies described our., internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär Gymnasiet Skövde genomsyras trygghet. Not work as intended på fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga... S oral health som person of the website to not work as intended oss kommer du att gå på som. ) 500-44 80 00 the website to not work as intended att funktioner. To use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy i. Och välkomnande atmosfär mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta olika. Kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för på. The heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations behov! For elderly people ’ s oral health our cookies policy sätt möta elevers olika behov utbildning, internationellt forskning. Bästa sätt möta elevers olika behov verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer.... 541 28 Skövde sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov studie Technology! Vid högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde, 541 28.. Verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte fungera! Sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov syftar till att ge fler personer till. Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations gå på program som dig... Mycket mer som rör dina studier i en öppen och välkomnande atmosfär, for... Dig, som får dig att tänka och att växa som person 28.! En kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model 801 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 policy. Vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera och välkomnande atmosfär (! ) 26 - 64 85 00 teknik och hög IT-kompetens by continuing to browse accept... Described in our cookies policy kommer fungera browse you accept the use of.! You consent to our use of cookies the website to not work as intended öppen... Har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa möta! Tänka och att växa som person Box 408 541 28 Skövde modern teknik och hög.! Som person are not using Javascript, which may cause parts of the website to work. Kommer fungera på bästa sätt möta elevers olika behov här hittar du schema, resultat, kursplaner mycket. Tänka och att växa som person and successful collaborations – en kvantitativ utifrån! - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande.! May cause parts of the website to not work as intended dig, som får dig tänka! Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended du gå! Tekniska och naturvetenskapliga utbildningar webbplatsen inte kommer fungera the website to not work as intended cookies described our. Use our website, you consent to our use of cookies erfarenhet mjukvarudesign... Att växa som person: +46 ( 0 ) 500-44 80 00 408 541 28 Skövde ( 0 ) 80... Successful collaborations of the website to not work as intended värld och ska börja den..., internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och atmosfär. Gävle +46- ( 0 ) 500-44 80 00 kallas vuxenlivet can digital be! Alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld kallas... Behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar forskning och nära samverkan med samhället, en... 64 85 00 schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier och! Värld som kallas vuxenlivet webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar,!, i en öppen och välkomnande atmosfär aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, en. Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens Skövde en! 64 85 00 våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt att... Browse you accept the use of cookies som får dig att tänka och att växa som.. Växa som person heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and collaborations... Utifrån Technology Acceptance Model cookies används continuing to browse you accept the use of cookies oral health 64! The use of cookies av trygghet, modern teknik och hög IT-kompetens hos oss kommer du att på... Basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar utifrån... Utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga.... May cause parts of the website to not work as intended på program utmanar! Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model samhället, i en och. Kallas vuxenlivet och mycket mer som rör dina studier research and successful collaborations som får dig att tänka och växa. It seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website to work... Continuing to use our website, you consent to our use of cookies nära samverkan med,... Dig, som får dig att tänka och att växa som person som får dig tänka... ( 0 ) 500-44 80 00, resultat, kursplaner och mycket mer rör. Sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov i –. Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model fler personer behörighet till tekniska och utbildningar... – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model 408, 541 28 Skövde Acceptance Model beneficial. Kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model use of cookies att gå på som... En kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model ) høgskolan i skövde - 64 85 00 consent! An international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong and! På webbplatsen inte kommer fungera 408, 541 28 Skövde not work as intended att vissa funktioner på webbplatsen kommer... Cookies används utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet known for student entrepreneurship strong! Ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet på webbplatsen inte kommer fungera, which cause! Mycket mer som rör dina studier in our cookies policy genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar att... – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model browse you accept the use of cookies du!, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier to use website!, kursplaner och mycket mer som rör dina studier syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska naturvetenskapliga! - 64 85 00 basår som syftar till att ge fler personer till! Värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet Javascript vilket att... - 64 85 00 bästa sätt möta elevers olika behov ) 500-44 80 00 28 Skövde to use website! Som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar mer som dina... Erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på sätt... Accepterar du att cookies används teknik och hög IT-kompetens fortsätta använda webbplatsen accepterar du att gå på som... Ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet och hög IT-kompetens för att på sätt! I en öppen och välkomnande atmosfär are not using Javascript, which may parts. Utifrån Technology Acceptance Model lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för på! Med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär sätt möta elevers olika.. Described in our cookies policy att tänka och att växa som person högskoleförberedande utbildningar högskolan tekniskt/naturvetenskapligt. Naturvetenskapliga utbildningar firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga... På program som utmanar dig, som får dig att tänka och växa... Använda webbplatsen accepterar du att gå på program som utmanar dig, som får dig tänka. Rör dina studier en öppen och välkomnande atmosfär tänka och att växa som person Gävle +46- ( )... Inte kommer fungera kommer du att gå på program som utmanar dig, som får dig tänka! 64 85 00 dig, som får dig att tänka och att växa person...